Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

Rezultatul probei scrise la examenul de recutare functie publica de executie , referent, clasa III , grad profesional superior Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

DOCUMENTUL AICI

  Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 08.09.2021, ora 10.00 la sediul Primariei Scutelnici

nr.

crt.

Indicativul

dosarului de

înscriere a

candidatului *

Funcţia

publica

Punctajul

probei

scrise

Rezultatul

probei

scrise

1 4058/20.08.2021

Referent, clasa III,

grad profesional

superior

70,83 ADMIS

Citește mai departe...

ANUNT privind rezultatul selecţiei dosarului de înscriere a candidatilor la examenului de recutare,inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment buget, finante, taxe si impozite locale si resurse umane

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

Nr. Formular de înscriere/

Funcția publică/Structura

Rezultatul

selecției

dosarelor

Motivul

respingerii

dosarului

 

  1

4069/23.08.2021 inspector,

clasa I, grad profesional principal
- Compartiment buget, finante,

taxe si impozite locale si resurse

umane

 

 

     Admis

 

 

     -

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  •    Afisat astazi,03.09.2021, ora 13 la sediul primariei Scutelnici.