Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

ANUNŢ PUBLIC Privind adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiştile de pe raza UAT Scutelnici

DOCUMENTUL AICI

    Primarul comunei Scutelnici, în temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si in baza Ordonantei 57 /2019, aduce la cunoştinţa publicului:
Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiştile de pe raza UAT Scutelnici şi aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral.
    Orice persoană interesată , precum şi asociaţiile de afaceri şi alte asociaţii legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menţionat la Primăria Scutelnici, în termen de 2o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, adică 22.06.2021.
Proiectul de HCL însoţit de referatul de specialitate , poate fi studiat la avizierul Primăriei Scutelnici şi pe site instituţiei www.primariascutelnici.ro.
    Şedinţa în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menţionat va fi organizată si anunţată in termenele prevăzute de lege.