Primaria SCUTELNICI

- Judetul Buzau -

ANUNŢ PRIVIND INTENŢlA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALĂ SERVICII, COMERŢ, DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD UTILITĂŢI ÎN COMUNA SCUTELNICI, JUDEŢUL BUZĂU

In perioada 04.05.2020-23.05.2020 publicul interesat este invitat:

     - să consulte documentatia tehnică la sediul Primăriei Scutelnici,judetul Buzău,strada Primăriei, nr.I-Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. de luni până vineri între orele 8.00-14.00
     - să trimită observaţii,sugestii,propuneri in scris privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal la sediul Primăriei Comunei Scutelnici, judeţul Buzău.,str. Primăriei, nr. 1. Propunerile pot fi transmise şi la nr. de fax 0238583660 sau la adresa de e-mail secretar@ primăriascutelnici.com - până la dara de 23.05.2020.

   Răspunsul la observariile transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin:

          - afişare la Avizierul Primăriei Scutelnici, jud. Buzău
          - publicare pe pagina de internet www.primariascutelnici.ro

Anuntul aici

 

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 29 iulie 2019

ANUNT COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modilicarile si completarile ulterioare, cornunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatori contribuabili:

 1. Taranu Georgeta, Fulga lon, Fulgeanu Constantin
  2. Bejgu Constantin
  3. Moiseanu Smaranda
  4. Codescu Dumitru, Burlacu Doru
  5. Baciu Dumitru, Spinu Andrei
  6. Giurascu Dobra, Stefan
  7. Constantin
  8. Uruc Ghcorghe
  9. Gheorghe Sofia, Corbea Maria
  10.Sonea Horia, Sonea Ion, Duma Constantin
  11.Neagu Ion, Neagu Neculai
  12.Neagu Ion
  13.Cretu Stefan, Cretu Didina
  14.Radulescu Maria
  15.Vlad Samet Embrah
  16.Neculai Florentin  
  17.Anghel Neculaiu
  18.Preda Ilie
  19.Rosca Gheorghe Ioan
  20.Iordache Eduart Adrian
  21.Georgescu Silvestru, Gidiuta Niculina
  22.Negru Hepenel Stefan
  23.Simion Alexandru
  24.Luca Adriana Gabriela
  25.Olaru Neacsa
  26.Anghel Coman, Bunea Stefania
  27.Ilie Rodica, Ilie Nicolae
  28.Titescu Didina
  29.Mihai Aurel, Rizea Beatrice
  30.Paun Elisabeta
  31.Paun Stefan Iulian
  32.Dinu Gheorghe
  33.Popa Paul
  34.Popa Florica
  35.Gheorghe Gheorghe, Gheorghe Iancu, Gheorghe Cornelia
  36.Dinu Ioan
  37.Bogoi Neculai
  38.Iordache Florin Gheorghe
  39.Gandoare Dumitru
  40.Tudor Alexandru
  41.Dobre Vasilica
  42.Iordache Vasile Constantin
  43.Vlad Maria
  44.Mircea Aurel Emiliu
  45.Ioan Nicolae
  46.Pavel Emilus

.......................................... Anuntul aici